CHI TIẾT DỰ ÁN


KHU DÂN CƯ PHƯỚC CHÁNH - HUYÊN MỘ ĐỨC

Hình ảnh dự án KHU DÂN CƯ PHƯỚC CHÁNH - HUYÊN MỘ ĐỨC

Hình ảnh dự án KHU DÂN CƯ PHƯỚC CHÁNH - HUYÊN MỘ ĐỨC

Giá: 0 VNĐ

Thông Tin Dự ÁN


Tên dự án quy hoạch: Khu dân cư Phước Chánh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Nam Khang Lưu Gia

Đơn vị phân phối chính thức: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Nam Khang Miền Nam

Tổng diện tích: 134.889,52m2 (tương đương với 3,49ha),trong đó: 

- Đất ở 14.183,80m2,

                         - Đất công trình dịch vụ 1.148,87m2,

                         - Đất cây xanh – TDTT 3.843,01m2,

                         - Đất hạ tầng kỹ thuật 1.116,98m2,

                         - Đất giao thông 14.596,86m2