LỊCH LÀM VIỆC TẠI NHÀ (15/06/2021 - 26/06/2021)

THÔNG BÁO

(V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15+,16/CT-TTg - phòng, chống dịch)

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Bất Động Sản NAM KHANG trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên tiếp tục làm việc online như sau:

o Ngày tiếp tục làm việc online: ngày 15/06/2021 (thứ 3)

o Ngày dự kiến bắt đầu làm việc lại: ngày 27/06/2021 (thứ 2 )

Toàn bộ nhân viên Công ty NAM KHANG vẫn thực hiện tại nhà và hỗ trợ online cho quý khách hàng Trân trọng thông báo!

Các tin khác

FaceBook