THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TẠI NHÀ

  • Thời gian làm việc tại nhà: từ ngày 31/03/2020 đến hết ngày 11/04/2020.
  • Trưởng Bộ phận bố trí nhân sự trực, làm việc và hoàn thành những công việc được giao theo kế hoạch chung của công ty, không để công việc bị chậm trễ do ảnh hưởng của dịch. (Trường hợp các công việc cần xử lý gấp, CBCNV phải đảm bảo có mặt tại Văn Phòng làm việc theo đúng quy định).
  • Giao Trưởng Bộ phận thông báo đến Quý khách hàng, Đối tác, Các cơ quan ban ngành về lịch làm việc nêu trên.
  • Bộ phận nhân sự bố trí bảo vệ đảm bảo trực an ninh trong những ngày làm việc nêu trên     
  • Toàn thể Cán bộ nhân viên NKG nghiêm túc thực hiện thông báo nêu trên.

 

 

 

Các tin khác

FaceBook